Onderhoud

Bellinzoni polijstpasta

10,00 Incl. 21% BTW

Bellinzoni polijstpasta is een speciale boenwas voor marmer, graniet en kunststeen, o.a. voor de behandeling van doffe plekken. Zowel binnen als buiten te gebruiken. 

Inhoud

blikje van 350 gram

Gebruiksaanwijzing

Breng met een doek de speciale boekwas dun en gelijkmatig aan. Laat de was drogen en wrijf hem met fijne staalwol ("0" of "00" uit). Sluit het blik na gebruik goed af en bewaar het op een koele plaats. 

Fabrikant/leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor directe gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Waarschuwing

Buiten bereik van kinderen houden.
Uitsluitend in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Afval niet in de gootsteen werpen.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.